+34 972 204 356 +34 609 780 855
CA | ES
CA | ES
Nufruit

Condicions d’ús Web

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), NUFRUIT S.L informa que és titular del lloc web https://www.nufruit.cat. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei,NUFRUIT S.L informa de les següents dades:
El titular d’aquest lloc web és NUFRUIT S.L amb CIF B17499112i domicili social en Carrer Mercagirona nº6 17007,GIRONA, inscrita en el Registre Mercantil, en el tom 1014, foli 11, fulla GI-18534 i inscripció 1ª de fecha 16 de enero de 1997. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: nufruit@nufruit.cat

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATSLa navegació, accés i ús pel lloc web NUFRUIT.CAT confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepten, des de la navegació pel lloc web de NUFRUIT.CAT, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.
El lloc web de NUFRUIT.CAT proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

NUFRUIT.CAT no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.
NUFRUIT.CAT declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència,NUFRUIT.CAT no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués sofrir l’usuari.

MODIFICACIONS

NUFRUIT.CAT es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant referent als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús del mateix. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

Publicacions

L’usuari, una vegada unit a la pàgina de NUFRUIT.CAT, podrà publicar en aquesta última comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la Xarxa Social. L’usuari, en tots els casos, ha de ser el titular dels mateixos, gaudir dels drets d’autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació a la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d’atemptar contra la moral, l’ètica, el bon gust o el decoro, i/o que infringeixin, violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei. En aquests casos, NUFRUIT.CAT es reserva el dret a retirar immediatament el contingut, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l’usuari.

NUFRUIT.CAT no es farà responsable dels continguts que lliurement ha publicat un usuari.

L’usuari ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes pels altres usuaris, per la qual cosa ell mateix és el principal responsable de la seva privadesa.

Les imatges que puguin publicar-se a la pàgina no seran emmagatzemades en cap fitxer per part de NUFRUIT.CAT però si que romandran a la Xarxa Social.

Concursos i promocionsNUFRUIT.CAT es reserva el dret a realitzar concursos i promocions, en els quals podrà participar l’usuari unit a la seva pàgina. Les bases de cadascun d’ells, quan s’utilitzi per a això la plataforma de la Xarxa Social, seran publicades en la mateixa. Complint sempre amb la LSSI-CE i amb qualsevol altra norma que li sigui aplicable.

La Xarxa Social no patrocina, avala ni administra, cap de les nostres promocions, ni està associada a cap d’elles.

Publicitat

NUFRUIT.CAT utilitzarà la Xarxa Social per publicitar els seus productes i serveis, en tot cas, si decideix tractar les seves dades de contacte per realitzar accions directes de prospecció comercial, serà sempre, complint amb les exigències legals de la LOPD i de la LSSI-CE.

No es considerarà publicitat el fet de recomanar a altres usuaris la pàgina de NUFRUIT.CAT perquè també ells puguin gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat.

A continuació detallem l’enllaç a la política de privadesa de la Xarxa Social:

Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Twitter: https://twitter.com/privacy
Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/
Pinterest: https://es.about.pinterest.com/terms/
Google +: https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/
YouTube: https://www.google.es/intl/es/policies/privacy/

PROTECCIÓ DE DADESDe conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), NUFRUIT.CAT informa als usuaris del seu lloc web que les dades personals recaptades per l’empresa, mitjançant els formularis situats a les seves pàgines, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de NUFRUIT SL, amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts.
Així mateix, NUFRUIT Sl informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça: Carrer Mercagirona nº 6 17007 GIRONA.
Mentre l’usuari no comuniqui el contrari a NUFRUIT S.L, aquesta entendrà que les seves dades no han estat modificades, que l’usuari es compromet a notificar a NUFRUIT S.L qualsevol variació i que NUFRUIT S.L té el consentiment per utilitzar-los a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.


PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

NUFRUIT s.l per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de NUFRUIT S.L Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.
Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de NUFRUIT S.L.
L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de NUFRUIT S.L.. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de NUFRUIT SL.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

NUFRUIT S.L es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.
La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació al territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. NUFRUIT S.L té el seu domicili a GIRONA, Espanya.

iglesiesassociats Política de privadesa xarxes socials Condicions d’ús Web